zondag 15 november 2015

nieuwbouw school Shan Children Academy in Karachi

De Shan Children Academy is een school waar zowel kinderen zonder een beperking als kinderen met een beperking op zitten. En dat laatste is natuurlijk heel bijzonder in een land waar lang alle kinderen niet naar school gaan. De kinderen met een beperking zijn kinderen die doof of slechthorend zijn, kinderen die wat meer moeite met de lesstof hebben en de kinderen met een lichamelijke beperking. Aan de school is ook een klein kinderrevalidatiecentrum verbonden; de kinderen die hier komen krijgen naast de therapie ook onderwijs.
Wij, Special Kids Pakistan ondersteunen deze school al jaren op verschillende manieren o.a.door de leerkrachten en de therapeuten te trainen, ook heeft de staf een managementtraining gevolgd welke door ons georganiseerd en betaald is en door een donatie van ons is er in het verleden ook taxibusje gekocht zodat ze de leerlingen kunnen halen en weer thuisbrengen.

Nu zijn ze weer begonnen met de nieuwbouw van de school; dit keer niet gefinancierd door ons. Ze hebben nog een andere geldschieter gevonden. Wij vinden dat super (want je moet nooit op één paard wedden) en we zijn trots dat het hun dit gelukt is!