jaarverslag 2017Actie; kom in beweging!

We zijn een hele tijd bezig geweest om kinderhulpmiddelen te verzamelen met als doel dit te zenden naar de projecten in Pakistan. We hadden inmiddels ook al wel een container vol maar het lukte ons maar niet om de benodigde papieren in Pakistan voor elkaar te krijgen. We hebben heel veel mensen, zowel in Pakistan als hier in Nederland om advies gevraagd maar het lukte maar niet. Om deze reden hebben we in het begin van dit jaar besloten om een ander goed doel hiervoor te zoeken, uiteindelijk zijn de hulpmiddelen naar Oost-Europa gegaan, naar een revalidatiecentrum waar ze ook heel blij waren met onze spullen.

Jubileum Umeed Gah.

Omdat Umeed Gah uit Multan 25 jaar bestond hebben ze Karin uitgenodigd om dit samen met hun te vieren. Helaas was de situatie in Pakistan op dat moment nogal onrustig zodat het uiteindelijk maar een klein feestje werd.
Natuurlijk heeft Karin ook nog Sada e Umeed in Khanewal kunnen bezoekenNieuwe school van de Shan Academy

De school heeft in de loop van het jaar de verbouwing afgerond. Ze zijn nu nog met de inrichting (verven van de muren e.d.) bezig. Fijn om te weten dat de kinderen in een goed gebouw naar school kunnen gaan

Goede doelenmarkt

In september hebben we op de Goede Doelenmarkt gestaan. We werden hiervoor uitgenodigd door de kerken van Lippenhuizen/Langezwaag. Het was een redelijke drukbezochte markt en iedereen was zeer geïnteresseerd in Special Kids Pakistan

Donaties

Ook dit jaar ontvingen wij weer van de verschillende mensen en organisaties donaties, waarvoor onze hartelijke dank!
Plannen voor 2018


Umeedgah in Multan 

Dit revalidatiecentrum is een project met veel plannen, zo zouden ze graag iets opzetten voor volwassenen met verstandelijke/fysieke beperking waar men kan wonen maar waar ook een vorm van dagbesteding plaats zou kunnen vinden. We wachten hun plannen af om te kijken hoe Special Kids Pakistan hierbij kan helpen

Geitenboerderij van Sada e Umeed

Het revalidatiecentrum Sada e Umeed in Khanewal/Punjab zijn al een tijdje aan het nadenken hoe zij minder afhankelijk zouden kunnen worden van donaties. Met het opzetten van een geitenboerderij hopen ze een vorm van vast inkomen te kunnen krijgen. Wij ondersteunen hun hier graag bij. 

Jaarrekening 2017


STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

2017
2016
Ontvangen giften
Stichtingen en instellingen
362
2.915
Particulieren
4.440
3.900
4.802
6.815
Bestedingen i.h.k.v. Pakistan
Shan Children Acedemy
3.995
11.335
Gosha-e-affiat
0
1.000
Gah habib metropolitan
0
1.000
Kosten verblijf Sarosh
0
0
Tafels voor Hinduschool
1.000
0
Kosten verblijf Sarfraz
0
136
Verzending hulpmiddelen
2.383
0
7.378
13.471
Overige kosten
Bestuurskosten
0
0
Bankkosten
225
277
225
277


Saldo van het lopende jaar
-2.801
-6.933
BALANS PER 31-12-2017
ACTIVA
31-12-2017
31-12-2016
Triodos Bank
              2.094
              4.893
PASSIVA
Eigen Vermogen
              2.094
              4.893


Jaarrekening 2016


STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
2016
2015
Ontvangen giften
Stichtingen en instellingen
        2.915
        6.000
Particulieren
        3.900
        5.719
1% Club
             -  
           731
        6.815
      12.450
Bestedingen i.h.k.v. Pakistan
Shan Children Acedemay
      11.335
        3.850
Kosten verblijf Sarfras
           136
-
Gosha-e-affiat
        1.000
           750
Gah habib metropolitan
        1.000
-
      13.471
        4.600
Overige kosten
Bestuurskosten
             -  
           274
Bankkosten
           277
           174
           277
           448


Saldo van het lopende jaar
-6.933
        7.402BALANS PER 31-12-2016

ACTIVA
31-12-2016
31-12-2015
Triodos Bank
              4.893
            11.826

PASSIVA
Eigen Vermogen
              4.893
            11.826
Jaarrekening 2015STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015
2014
Ontvangen giften
Stichtingen, instellingen en bedrijven
       6.000
        1.500
Particulieren
       5.719
    
         2.900
1% Club
         7.31  
             -
Fietsen in Vietnam
          -
            315
Totaal
        12.450
        4.715
Bestedingen in Pakistan
Shan Children Academy 
      3.850
      1.000
Bunjad coaching
Budjad travelcost
Bunjad 45

Gosha-e-affiat
           750
           750
Totaal
        4.600
        1.750
Overige kosten
       -
Drukwerk
           -
Bestuurskosten
   
                   274   

Bankkosten
 174          
166
Totaal
           448
           166

Saldo boekjaar
        7.402
        2.799


BALANS PER 31-12-2014
ACTIVA
31-12-2015
31-12-2014
Liquide middelen
Triodos Bank
                   11.826
              4.423 
ABN Amro
  3.277
  3.277
PASSIVA

eigen vermogen                            15.103                            7.700