vrijdag 29 maart 2013

Laatste nieuwsEen aantal weken geleden hebben Karin en ik een praatje gehouden voor de verschillende diaconieën van kerkgemeenschappen in zuid oost Friesland; we hebben verteld over Special Kids Pakistan, over wat er de afgelopen jaren gedaan is en over onze plannen voor de komende tijd. Een belangstellend en aandachtig publiek!!

Eén van onze plannen voor dit jaar was het financieren van laptops voor Gosha-e-affiat en de Shan Academy. We hebben inmiddels 2 x 500 euro overgemaakt waar ze laptops voor kunnen kopen en indien nodig een korte computercursus zouden kunnen volgen. Verder willen we de komende tijd interessante websites e.d. met hun uitwisselen.

De situatie rond Bait Ul Tabassum was de laatste tijd wat zorgelijk. Het huurcontract was opgezegd en ze waren een tijdje dakloos. Gelukkig hebben ze nu onderdak kunnen vinden bij de Shan Academy (ze waren voorheen al bijna buren) Een oplossing waar we eigenlijk heel blij mee zijn. Nu kan onderwijs en revalidatie bijna geruisloos  in elkaar overgaan. Voorheen kwamen de kinderen vaak alleen voor revalidatie en kozen ouders om verschillende redenen niet voor onderwijs. Bait Ul Tabassum probeerde de kinderen wel wat onderwijs te bieden maar dat was altijd heel summier.

Waar we ons wel zorgen om maken is de accommodatie van de Shan Academy. Ze zijn al een aantal jaren bezig met verbouwen cq uitbreiden van de school maar door geldgebrek schiet deze verbouwing niet echt op. Het gebouw was al verre van optimaal maar nu Bait Ul Tabassum er ook bij is gekomen is de situatie wel zorgelijk. Voor de verbouwing is erg veel geld nodig; een bedrag dat Special Kids Pakistan niet op kunnen brengen. We willen daarom de komende tijd bij de verschillende organisaties als Impulsis en Edukans informeren wat de mogelijkheden zijn om een dergelijk bedrag toch bij elkaar te krijgen