jaarrekening/jaarverslag

Jaarverslag 2015


Activiteiten die we in 2015 hebben gedaan:
  • Kom in beweging, zeggen we tegen de kinderen in Karachi die door hun handicap niet (goed) kunnen lopen en daardoor in de meeste gevallen aangewezen zijn op een rolstoel. Rolstoelen zijn er in Pakistan nauwelijks en wanneer er wel een rolstoel is dan is dit altijd maat volwassenen. Natuurlijk veel te groot voor een kind met als gevolg dat ze meer liggen dan zitten in de rolstoel, waardoor ze niet goed vastzitten wat weer onveilige situaties oplevert. Ook kunnen veel kinderen niet op een gewone stoel zitten waardoor ze of veel bij de ouders op schoot zitten of op de grond liggen. Hierdoor worden ze beperkt in hun ontwikkeling. We zijn nu bezig om kinderhulpmiddelen zoals kinderrolstoelen, aangepaste stoelen, kinderrollators, badjes op standaard, groot rollend speelgoed enz. te verzamelen. We wilden dit in oktober 2015 naar Pakistan verzenden. De regering van Pakistan heeft echter de regels drastisch aangescherpt om goederen voor dit soort projecten belastingvrij in te voeren. Heel organisaties zijn dan ook niet meer gemachtigd om deze goederen voor ons te ontvangen. We zijn ons aan het beraden op hoe nu verder.We kunnen gelukkig nog steeds gebruik maken van de opslag bij Raadsma in Leeuwarden, daar zijn we natuurlijk erg blij mee!
  • Eind 2015 hebben we bezoek gehad van Sarfraz Barkat, directeur van Umeed Gah uit Multan. Hij was in Frankrijk uitgenodigd door een organisatie die zijn school en revalidatiecentrum ondersteund. Natuurlijk is ook toen ook doorgereisd naar Nederland om o.a. bij ons op bezoek te komen. We zijn met Sarfraz naar verschillende instellingen geweest om hem te laten zien hoe dat hier gaat en om hem te inspireren! Natuurlijk hebben we hem ook iets van de omgeving laten zien. Ook heeft Sarfraz voor de kerkgemeenschap van Lippenhuizen/Langezwaag vertelt over zijn werk in Multan, over zijn school en revalidatiecentrum maar ook over zijn leven als christen in Pakistan. 
Op bezoek bij Visio de Heukelom

Op bezoek bij een kinderdagverblijf in Assen

Karin en Sarfraz in Boertange

Sarfraz en Tjitske in de Herenstraat in Groningen
  • Ook in 2015 zetten we nog met een bepaalde regelmaat nieuws op onze website. Verder hebben we een facebookpagina en een twitteraccount. Ook hier delen we met een bepaalde regelmaat nieuws
  • De Shan Academy is nog steeds druk met de verbouwing van de school;elke keer komt er weer een stukje bij. 


Jaarrekening 2015


STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2015
2014
Ontvangen giften
Stichtingen, instellingen en bedrijven
       6.000
        1.500
Particulieren
       5.719
    
         2.900
1% Club
         7.31  
             -
Fietsen in Vietnam
          -
            315
Totaal
        12.450
        4.715
Bestedingen in Pakistan
Shan Children Academy 
      3.850
      1.000
Bunjad coaching
Budjad travelcost
Bunjad 45

Gosha-e-affiat
           750
           750
Totaal
        4.600
        1.750
Overige kosten
       -
Drukwerk
           -
Bestuurskosten
   
                   274   

Bankkosten
 174          
166
Totaal
           448
           166

Saldo boekjaar
        7.402
        2.799


BALANS PER 31-12-2014
ACTIVA
31-12-2015
31-12-2014
Liquide middelen
Triodos Bank
                   11.826
              4.423 
ABN Amro
  3.277
  3.277
PASSIVA

eigen vermogen                            15.103                            7.700