woensdag 19 december 2012


Special Kids Pakistan
18 december 2012, nieuwsbrief nr. 10
Special Kids Pakistan is een stichting die projecten in Karachi, Pakistan ondersteunt. Dit zijn projecten die richten op kinderrevalidatie, onderwijs en/of dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke, motorische en/of zintuiglijke beperking. Doordat deze kinderen overdag naar een school of dagbesteding kunnen gaan, krijgen  ze (een vorm van) onderwijs maar er  wordt ook voorkomen dat ze of thuis zitten of op straat gaan zwerven met alle gevolgen van dien. Ook heeft de opvang van deze kinderen impact op de gezinnen. Ouders hebben het gevoel dat ze er niet alleen voor staan; er wordt ondermeer voorlichting gegeven en ouders worden geholpen met problemen die zij ondervinden in de verzorging van hun kind. 

We ondersteunen de volgende projecten:
 • Shan Academy: inclusive education school,
 • Bait Ul Tabassum: kinderrevalidatie.
 • Dar Ul Mussarat: dagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking,
 • Gosha-e-Affiat: een woonvoorziening en dagcentrum voor kinderen met een      verstandelijke beperking.
     
Wat waren onze plannen en wat hebben we gedaan in 2012

Gosha-e-Affiat (deels) ondersteunen in de dagelijke kosten.  De laatste tijd is de financiële  nood hier wel erg hoog. Het personeel wordt al een tijdje niet meer uitbetaald. Wij kennen de groepsleiding persoonlijk, ze deden ook mee aan onze trainingen. Het zijn zeer gemotiveerde en deskundige mensen. Wij vinden het heel belangrijk dat zij bij Goshia-e-Affiat blijven werken. 
In oktober, november en december 2012 hebben we maandelijks 300 euro overgemaakt naar Gosha-a-affiat zodat ze én de dagelijkse kosten van het centrum én het personeel kunnen blijven betalen.

Een schoolbus voor de Shan Academy. In Pakistan regelen de centra zelf het vervoer van de kinderen. Ze halen en brengen de kinderen. De schoolbus van de Shan Academy heeft duidelijk zijn beste tijd gehad. Voordat er ongelukken gebeuren willen wij proberen om geld over te maken naar de school zodat ze een nieuwe bus kunnen kopen.
In juli hebben we geld overgemaakt naar de Shan Academy om een bus aan te schaffen. De bus is inmiddels besteld en zal binnenkort worden geleverd. Zodra we foto's hebben zetten we deze op onze blog. Het geld voor deze bus is voor een groot deel bijeengebracht door de kerkgemeenschappen Lippenhuizen en Langezwaag en door een bijdrage van de Vrouwen van Nu, Lippenhuizen.

Financiering voor de training in januari 2013. We waren in eerste instantie van plan om in januari 2013 weer naar Pakistan te gaan om daar trainingen e.d. te verzorgen maar omdat Karin bezig is om een huis te (laten) bouwen hebben we besloten om het een jaar uit te stellen en gaan we waarschijnlijk in januari 2014. 
We zijn dit jaar dus niet bezig geweest om geld bijeen te krijgen voor de training
  
Spelmateriaal/revalidatiemateriaal verzenden. Het spelmateriaal is verzonden en  is inmiddels bij de projecten aangekomen.Het was al met al een hele klus en we zijn blij dat het afgerond is. 

Managementtraining voor de projectleiders. Corien Waheed, een Nederlandse vrouw woonachtig in Lahore, Pakistan heeft op ons verzoek de verschillende mensen van de projecten getraind om meer projectmatiger te gaan werken. Ze heeft de projectleiders geleerd om jaarplannen te maken, projectvoorstellen te schrijven en fondsen te werven in eigen land. De training is in 2011 gestart met een scholing van een paar weken, daarna is ze maandelijks bij alle projecten langs gegaan om de vooruitgang in de gaten te houden en om ze te ondersteunen bij het beleidsmatig werken. Special Kids Pakistan had een contract van 2 jaar met Corien afgesloten maar omdat er vooruitgang geboekt wordt hebben we besloten om ook voor het komende jaar Corien te vragen om de projecten bij te staan.

 • We hebben in het begin van dit jaar samen met de kerk Lippenhuizen/Langezwaag een Pakistaanse avond georganiseerd; we hebben Pakistaans eten gemaakt en de aanwezigen verteld over onze trainingen en de acties
 • Van de stichting de Brug hebben we begin 2012 1600 euro gekregen om de technische werkplaats van Bait Ul Tabassum te ondersteunen. Deze werkplaats had een aantal opdrachten liggen, echter door geldgebrek konden ze geen materialen kopen en met de klussen te beginnen. Halverwege het jaar leek het er even op dat al het werk in de werkplaats stil lag, we konden ook geen contact meer met ze krijgen. Gelukkig reageerden ze op een gegeven moment wel weer op onze mailtjes. Ook stuurden ze foto's mee van de verschillende hulpmiddelen die ze hadden gemaakt. 

Acties voor 2013
 • Voortzetten van de managementtraining 
 • Aanschaffen van een aantal laptops voor de projecten; de verschillende projecten maken gebruik van computers (desktops) maar omdat de stroom vaak uitvalt kunnen ze op dat moment niet achter de computer werken. Ook  zijn het vaak privé computers.  Eén van de punten die uit de managementtraining  naar voren komt, is dat men een betere theoretische basis moet krijgen. Dit kan door het volgen van trainingen maar ook, vooral door het lezen van artikelen e.d. op internet. Dit geldt ook voor de leerkrachten. Het is dus belangrijk dat de computers goed toegankelijk zijn.
 • Het aanstellen van een administrateur bij Gosha- e- Affiat.  Dit zou iemand moeten zijn die officieel de financiën in orde kan houden en een goed administratie op kan zetten en de rapportage kan doen.
 • School en/of een dagopvang voor kinderen met visuele beperking: Het is nog steeds een wens van Karin en mij dat er in de wijk Baldia ook een school en/of een dagopvang voor kinderen met visuele beperking zou komen. Er zijn wel scholen voor slechtziende en blinde kinderen in Karachi maar dat is vanuit de wijk Baldia vaak erg ver rijden. We hebben het al een paar keer tijdens onze trainingen meegemaakt dat er ouders zijn die hun normaal begaafd slechtziend kind op een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking willen doen! We willen 2013 gaan gebruiken om ons hier verder op te oriënteren.
 • Financiering voor de training in januari 2014
Tot slot
We zijn nog steeds op zoek naar iemand die een mooi ontwerp kan maken voor onze blog maar wat we ook kunnen gebruiken een (groot formaat)visitekaartje! Dus wie kan ons helpen?