zondag 29 januari 2012

praatje Vrouwen van Nu Lippenhuizen

Afgelopen dinsdag heeft Tjitske op de jaarvergadering van de Vrouwen van nu Lippenhuizen het een en ander verteld over de aktiviteiten van Special Kids Pakistan; over het begin, de speelgoedactie, de training en over onze plannen voor 2012. Leuk en belangstellend publiek én een financiele bijdrage!