woensdag 29 april 2015

“Kom in beweging!”.

Kom in beweging, zeggen we tegen de kinderen in Karachi die door hun handicap niet (goed) kunnen lopen en daardoor in de meeste gevallen aangewezen zijn op een rolstoel. Rolstoelen zijn er in Pakistan nauwelijks en wanneer er wel een rolstoel is dan zijn dit altijd rolstoelen voor volwassenen. Natuurlijk veel te groot voor een kind met als gevolg dat ze meer liggen dan zitten, dat ze niet goed vastzitten waardoor het onveilig is of er zelf niet mee kunnen rijden.
We zijn daarom nu bezig om kinderhulpmiddelen zoals kinderrolstoelen, aangepaste stoelen, kinderrollators maar vooral ook driewielfietsen en groot rollend speelgoed in te zamelen. We willen dit in oktober 2015 naar Pakistan verzenden. Een eerste gesprek met de transporteur hebben we al gevoerd, ook hebben verschillende hulpmiddelenleveranciers al vele rolstoelen en aangepaste kinderstoelen gegeven. Hoewel we dus al veel gebruikte voorzieningen hebben, willen we ook kinder(rol-)stoelen en revalidatie/spelmaterialen nieuw aanschaffen
Voor het transport en voor het aanschaffen van revalidatievoorzieningen hebben we nog steeds geld nodig. Het bedrag waarvoor wij dekking zoeken is totaal € 15.000, -; 10.000 euro voor aanschaf revalidatiemiddelen en 5.000 euro voor het transport naar Pakistan/Karachi
We hebben verschillende fondsen aangeschreven en er zijn ook al enkele toezeggingen. Maar we zijn er nog lang niet dus alle financiële hulp is welkom!
             Kom ook in beweging voor de special kids van Pakistan!

Onderstaande foto's maken wel duidelijk dat rolstoelen speciaal voor kinderen bittere noodzaak is.