zondag 11 januari 2015

nieuwsbrief januari 2015

Hier is de nieuwsbrief met het laatste nieuws van Special Kids Pakistan

De laatste nieuwsbrief die we verzonden hebben is van 18 december 2012.Inmiddels is het ruim 2 jaar later en is er veel gebeurd. Sinds een aantal jaren hebben we onze vernieuwde website en onze facebookpagina en daar zetten we regelmatig het laatste nieuws op maar we realiseren ons dat niet iedereen ons hier volgt. We krijgen namelijk verschillende vragen of wij nog wel bestaan! Hoogste tijd om de nieuwsbrieven weer een nieuw leven in te blazen!

Nadat we het speelgoed in oktober 2010 hadden verzonden, was daarmee de actie “speelgoed voor Pakistan” beëindigd en vonden we de naam “speelgoed voor Pakistan” niet meer onze activiteiten dekken, we doen immers veel meer dan alleen spelmaterialen verzenden. We hebben daarom voor een nieuwe naam gekozen; “Special Kids Pakistan “. We maken ons sterk voor kinderen met een verstandelijke, motorische en/of zintuiglijke (m.n. slechtziend/blind) beperkingen; kinderen met special needs.

Er is sinds het versturen van de laatste nieuwsbrief dus heel veel gebeurd, hieronder een kleine opsomming;

  • het spelmateriaal/revalidatiemiddelen wat tijdens de actie “Speelgoed voor Pakistan” is verzonden naar de projecten in Pakistan, is bij de verschillend instellingen aan gekomen en er wordt ook al druk mee gespeeld en/of geoefend. Op veel foto's die we krijgen zien we kinderen met het materiaal spelen!  • De door ons gefinancierde managementtraining is in 2013 afgerond. Eén van de aanbevelingen uit deze training was dat het voor de deskundigheidsbevordering voor de werkers belangrijk is dat ze over computers met internet kunnen beschikken, zodat ze informatie en kennis van internet kunnen halen. Aangezien de gebruikte computers vaak van de projectleiders privé waren én omdat de stroom vaak uitvalt hebben we de projecten geld gegeven en ze hebben hier laptops voor gekocht.
  • In 2012 zijn we een stichting geworden met in het bestuur Tjitske, Karin en Erwin als onze financiële man. Sinds afgelopen jaar zijn we ook ANBI geregistreerd, d.w.z. dat de belastingdienst ook vindt dat wij een instelling zijn die zich voor minstens 90 % inzet voor het algemene nut. Verder stelt de belastingdienst een aantal eisen betreffende de transparantie van de organisatie en ook daar voldoen wij dus aan.
  • Een andere verandering is onze nieuwe logo, zoals jullie boven aan deze nieuwsbrief kunnen zien, deze is gratis voor ons gemaakt door het communicatiebureau Visser & de Graef uit Leeuwarden, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank!
  • We zijn in januari 2011 in Pakistan, in Karachi en Multan geweest en we hebben toen verschillende trainingen verzorgd. We hadden in 2014 graag weer naar Pakistan vertrokken maar helaas was de situatie in het land zo verslechterd dat we het niet aandurfden. Ons plan is nu om in januari 2016 te gaan, natuurlijk is dit afhankelijk van de situatie in land.
  • In januari 2014 hebben Karin en Tjitske een fietsvakantie gehouden, we hebben (deels) gefietst van Bangkok naar HoChiMincity. We hebben hier een sponsoractie aan verbonden en dat heeft ruim 2000 euro opgebracht.
  • Verder hebben we een nieuwe bankrekening; TRIODOS: Stichting Special Kids Pakistan/Goutum: NL 38 TRIO 0197764797 

Plannen 2015; Kom in beweging! 
Kom in beweging , zeggen we tegen de kinderen in Karachi die door hun handicap niet (goed) kunnen lopen en daardoor in de meeste gevallen aangewezen zijn op een rolstoel. Rolstoelen zijn er in Pakistan nauwelijks en wanneer er wel een rolstoel is dan zijn dit altijd maat volwassenen. Natuurlijk veel te groot voor een kind met als gevolg dat ze meer liggen dan zitten in de rolstoel, waardoor ze niet goed vastzitten wat weer onveilige situaties oplevert. Ook kunnen veel kinderen niet op een gewone stoel zitten waardoor ze of veel bij de ouders op schoot zitten of op de grond liggen. Hierdoor worden ze beperkt in hun ontwikkeling. 
We zijn nu bezig om kinderhulpmiddelen zoals kinderrolstoelen, aangepaste stoelen, kinderrollators, badjes op standaard, groot rollend speelgoed enz. te verzamelen. We willen dit in oktober 2015 naar Pakistan verzenden. Een eerste gesprek met de transporteur hebben we al gevoerd, ook hebben de verschillende hulpmiddelenleveranciers al verschillende rolstoelen en aangepaste kinderstoelen gegeven. We kunnen gelukkig nog steeds gebruik maken van de opslag bij Raadsma in Leeuwarden. 
Voor het vervoer en voor het aanschaffen van enkele nieuwe stoelen hebben we nog steeds geld nodig. Verder zijn we op zoek naar goede triptrapstoelen! Kom je ook voor ons in beweging?
Tot slot
Voor vragen, opmerkingen of andere leuke ideeën kun je mailen naar Tjitske Zuidema of bellen 06 42911701, of naar Karin Murk of bellen 06 25077038. 
Kijk ook op onze weblog www.speelgoedpakistan.web-log.nl
TRIODOS: Stichting Special Kids Pakistan/Goutum: NL 38 TRIO 0197764797
Doorsturen van deze nieuwsbrief, naar familie en vrienden zodat er meer bekendheid komt voor Special Kids Pakistan een onze actie, mag. Graag zelfs!