dinsdag 15 april 2014

Het lijkt een beetje rustig.....

Het lijkt misschien een beetje rustig maar dat is alleen bij Special Kids Pakistan in Nederland het geval. Bij de centra in Karachi wordt nog steeds hard gewerkt en gezorgd voor de kinderen die dagelijks de centra bezoeken. De groepsleiding en de staf hebben de afgelopen jaren verschillende  - door Special Kids Pakistan georganiseerd- trainingen gevolgd, jaarplannen en beleidsplannen geschreven en een financiĆ«le administratie opgezet. Verder proberen ze te overleven in een land die steeds chaotischer en gevaarlijker wordt. Het gevaar is voor sommige werkers wel erg dichtbij gekomen, ze werden bedreigd! Het werken werd hun soms onmogelijk gemaakt. Dat maakte dat sommige werkzaamheden even op een laagje pitje kwamen te staan, dat alleen het hoognodige werd gedaan. Gelukkig lijkt het de laatste tijd weer wat rustiger te worden. 

Hier in Nederland gaan wij nog steeds door met het verzamelen van revalidatiemiddelen en driewielfietsen en gaan deze te zijner tijd versturen naar Karachi/Pakistan. We mogen de spullen nog steeds bij Raadsma in Leeuwarden opslaan en daar staat inmiddels al heel veel! Al verschillende bedrijven hebben revalidatiemiddelen geschonken, hier zijn we heel blij mee! Behalve met revalidatiemiddelen kun je ons ook heel blij maken met geld want het transport naar Pakistan is een kostbare aangelegenheid