zondag 14 juli 2013

Elke dag Malaladag!

Gisteren was het Malaladag! Een dag om nog eens extra stil te staan dat elk kind recht heeft op onderwijs! Een pakistaans meisje dat pleit dat ook meisjes in Pakistan naar school kunnen gaan. Het zijn echter niet alleen de meisjes die verstoken worden van onderwijs maar ook de kinderen uit arme gezinnen en in het bijzonder de kinderen met een beperking! Gelukkig zijn er toch scholen die ook deze kinderen een kans geven. Eén van deze scholen is de Shan Academy in Karachi! En wij zijn er trots op dat wij deze mooie school mogen ondersteunen! Het is een school waar kinderen zonder een beperking op zitten maar waar ook een grote groep slechthorende en dove kinderen zijn en een aantal kinderen met een fysieke en/of een licht verstandelijke beperking op zitten. En gelukkig zitten er ook veel meisjes op deze school!
Voor Special Kids Pakistan is het elke dag Malaladag!

Hier foto's van een feestje op de Shan Academy